Contributie

Contributie RKVV Haanrade
inschrijfgeld:
35,00 €
eenmalig, hiervoor ontvangt het nieuwe lid van de club een voetbalbroek, een paar kousen en een tas
contributie p.m.:
16,00 €
seniorenlid veld / zaal
4,00 €
senioren-/jeugdlid met kaderfunctie
11,00 €
veteranen
11,00 €
jeugdlid veld / zaal   t/m 18 jaar
0,00 €
niet spelend lid met kaderfunctie
5,00 €
steunend lid
familievoordeel
3e familielid 50% korting op de laagste contributie
4e familielid 100% korting op de laagste contributie
Contributie dient middels ondertekenen van een incasso-machtiging betaald te worden. De contributie wordt vervolgens maandelijks afgeboekt. Betaling inschrijfgeld wordt bij inschrijving geregeld.
Kasbetalers dienen 6 maanden vooruit te betalen.
IBAN NL41 RABO 0125 2176 84 tnv. R.K.V.V. Haanrade
BIC/Swift RABONL2U

 

*Beëindigen van lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail via gudrun.rexing.hoekman@ziggo.nl. Alle andere manieren van uitschrijven/afmelden zijn niet rechtsgeldig.