Contributie

Contributie RKVV Haanrade
inschrijfgeld:
35,00 € eenmalig, hiervoor ontvangt het nieuwe lid van de club een voetbalbroek, een paar kousen en een tas
contributie p.m.: 16,00 € seniorenlid veld / zaal
4,00 € senioren-/jeugdlid met kaderfunctie
11,00 € veteranen
11,00 € jeugdlid veld / zaal   t/m 18 jaar
0,00 € niet spelend lid met kaderfunctie
5,00 € steunend lid
familievoordeel
3e familielid 50% korting op de laagste contributie
4e familielid 100% korting op de laagste contributie
Contributie dient middels ondertekenen van een incasso-machtiging betaald te worden. De contributie wordt vervolgens maandelijks afgeboekt. Betaling inschrijfgeld wordt bij inschrijving geregeld.
Kasbetalers dienen 6 maanden vooruit te betalen.
IBAN NL41 RABO 0125 2176 84 tnv. R.K.V.V. Haanrade
BIC/Swift RABONL2U